Покупка на имот от публична продан

Автор: адв. Христо Милчев Георгиев Несигурната обстановка, която създаде извънредното положение [...]