Промяна в изписването на имената на латиница

автор: Ния Георгиева - адвокатски сътрудник Съгласно "Правилника за издаване [...]