Договорът и позицията му в гражданския и търговския оборот

Автор: Димо Угляров Договорът представлява форма на съглашение между две [...]