правила и условия на труд при командироване в чужбина