5
(3)

За съжаление темата за безработицата е много актуална в момента. С тази публикация ще опитаме да бъдем полезни с отговори на някои от често задаваните ни въпроси напоследък:

📞На кое основание трябва да бъда освободен, за да имам право на обезщетение за безработица?
Общото правило е, че право на обезщетение имат всички лица, които са били осигурявани за безработица, най-малко 12 месеца през последните 18 месеца и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване. В това число са и лицата, прекратили трудовите си договори си по взаимно съгласие на осн. чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ, освободените от работодателя срещу уговорено обезщетение по чл. 331 КТ, напусналите по своя воля с предизвестие по чл. 326 КТ и освободените по чл. 330 КТ. Тези лица обаче ще получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок от едва 4 месеца!

📞Освобождават ме на основание „съкращаване на щата“, „закриване на предприятието“, „намаляне обема на работата“ или „спиране на работа за повече от 15 работни дни“. На какви други обезщетения имам право освен обезщетението за безработица?
 Прекратяването на трудовия договор от работодателя на някое от основанията на чл. 328 КТ, сред които са гореизброените, става с предизвестие. Срокът на предизвестието е този, който страните са уговорили в трудовия договор. Така, ако работодателят издаде заповед за прекратяване на договора преди изтичане на предизвестието, той дължи обезщетение в размер на възнаграждението за срока на неспазеното предизвестие.
 Друго често „пропускано“ обезщетение е това по чл. 222 КТ. При прекратен договор на изброените по-горе основания служителят също има право на обезщетение в размер на възнаграждението му за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец.

📞 Трудовият ми договор е прекратен, но освен това съм и управител на търговско дружество. Ще получа ли обезщетение?
 Управителите на търговските дружества подлежат на задължително осигуряване съобразно чл. 4, ал. 1, т. 7 КСО. Ето защо това би създало проблем при разглеждане на заявлението от страна на НОИ. Препоръчваме своевременна смяна на управителя в Търговския регистър.

При други върпоси или възникнали трудови спорове, пишете ни:
📧на office@num-lawoffice.com
📄 през формата на запитвания на сайта
⬇️като коментар под публикацията.

Ще се постараем да отговорим бързо.

Полезна ли Ви беше статията?

Последвайте ни и следете за нови полезни публикации:

Съжаляваме, че не сте харесали статията ни.

Кажете ни как можем да я подобрим?