Публикации

Начало/Публикации

Електронна трудова книжка. Коментар на промените в Кодекса на труда.

автор: Калина Владимирова – адвокатски сътрудник На 10.10.2023 г., в [...]

Правила и условия на труд при командироване в чужбина

Според Директива 2018/957/ЕС, както и Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (НУРКИРСРПУ),  на командирования служител трябва да му бъдат подсигурени поне същите минимални трудови условия, предоставяни по силата на закон, подзаконови или административни разпоредби, колективни трудови договори и арбитражни решения, относими към съответната професия, каквито се предоставят на служителите, заемащи същата или сходна позиция в приемащата държава.

Whistleblowing directive и българският Закон за защита на лицата, подаващи сигнали

автор: адв. Лиляна Попова На 02.02.2023 г. в Държавен вестник [...]

Командироване на служители в страната и чужбина

Европейското законодателство не от скоро се стреми да подсигури максимална защита за правата на работниците, които попадат под обсега на свободния трансфер на стоки, хора, капитали и услуги. Налице са обаче редица въпроси, чиито отговори остават неясни както за полагащите труд, така и за работодателите.

Договорът и позицията му в гражданския и търговския оборот

Автор: Димо Угляров Договорът представлява форма на съглашение между две [...]

Отговори на въпроси относно обезщетението за безработица

За съжаление темата за безработицата е много актуална в момента. [...]

Промяна в изписването на имената на латиница

автор: Ния Георгиева - адвокатски сътрудник Съгласно "Правилника за издаване [...]

Търговска марка. Защита на национално и международно равнище.

адв. Христо Милчев Георгиев Всяка търговска дейност се извършва под [...]

Задължения към Топлофикация – полезни съвети.

автор: Евгени Йорданов - адвокатски сътрудник.Темата за задълженията към Топлофикация [...]