Търговска несъстоятелност

14. Обжавлане на актове и наказателни постановления
 • Консултации относно същността и развитието на производството по несъстоятелност;

 • процесуално представителство в производства по несъстоятелност;

 • участие в преговори с кредитори и длъжници;

 • подготовка на молби за откриване на производство по несъстоятелност, както и на молби за предявяване на вземания;

 • съдействие при подготовка и депозиране на възражения срещу списъци с приетите вземания и подаване на установителни искове за (не)съществуване на вземания към длъжника в производството;

 • съдействие във връзка с продължаване на започнали производства по изпълнителни дела при открито производство по несъстоятелност;

 • съдействие във връзка с продължаване на започнали изпълнителни действия по ЗОЗ;

 • проучване на варианти за завеждане на отменителни искове;

 • подготовка на молби за отмяна на решения на събрания на кредиторите;

 • съдействие при изработване на оздравителен план;

 • съдействие при цялостно проучване на документи относно активи, предлагани на публична продан в производство по несъстоятелност и подпомагане при подготовката на документите за участие в публична продан по реда на ТЗ.

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ