Трудови спорове

12. Трудови спорове
  • Консултации и изготвяне на правни становища по трудовоправни въпроси на дружества и граждани, сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори, изготвяне на длъжностни характеристики и други документи, касаещи трудовите правоотношения.

  • Консултации и защита на работници/служители във връзка с трудови спорове.

  • Искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неизплатени трудови възнаграждения.

  • Участие във хода на преговорите между работодатели и служители за постигане на извънсъдебно решение на трудовия спор.

  • Процесуално представителство пред съда във връзка с всякакви трудови спорове между страните.

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ