Топлофикация

Ние ще уредим Вашия спор с Топлофикация

4. Топлофикация
  • Представителство пред доставчиците на комунални услуги в случаи на надписани фактури, надвзети суми и погасени задължения.

  • Водене на преговори за отписване и/или разсрочване на задължения с цел постигане на работещо споразумение за клиента.

  • Адвокатска защита по заведени съдебни производства. Процесуално представителство.

  • Възражения по чл. 414 ГПК, отговори по чл. 131 ГПК, частни, въззивни и касационни жалби.

Публикации по темата

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ