Топлофикация

Ние ще уредим Вашия спор с Топлофикация

Топлофикация адвокат
  • Представителство пред доставчиците на комунални услуги в случаи на надписани фактури, надвзети суми и погасени задължения.

  • Водене на преговори за отписване и/или разсрочване на задължения с цел постигане на работещо споразумение за клиента.

  • Адвокатска защита по заведени съдебни производства. Процесуално представителство.

  • Възражения по чл. 414 ГПК, отговори по чл. 131 ГПК, частни, въззивни и касационни жалби.

Услугите, предлагани от адвокатско дружество “Нестори, Угляров и Милчев“ в отношенията с доставчици на комунални услуги и топлоснабдителни дружества, в това число и защита срещу Топлофикация София ЕАД, включват: представителство пред доставчиците на топлинна енергия и предоставяне на правна защита и съдействие по спорове между потребители и доставчици на топлинна енергия, включително процесуално представителство по заведени съдебни производства от и срещу дружества, предоставящи топлинна енергия, защита и правна помощ срещу Топлофикация София ЕАД, включително при дела срещу Топлофикация София ЕАД.

Адвокатска кантора “Нестори, Угляров и Милчев” може да Ви съдейства за защита срещу Топлофикация и правна помощ срещу Топлофикация в следните  направления:

Представителство пред доставчиците на комунални услуги и топлоснабдителни дружества, включително правна помощ срещу Топлофикация София ЕАД

Правните услуги, които предоставя адвокатите ни, включват представителство пред дружества, които доставят топлинна енергия и комунални услуги, съдействие във връзка с осъществяване на преговори и сключване на споразумения между потребители и топлоснабдителни дружества, включително правна помощ срещу Топлофикация. На нашата правна помощ за защита срещу Топлофикация можете да разчитате при всякакви спорове, възникнали по повод доставяне на топлинна енергия, включително, но не само, относно начини на отчитане и издаване на фактури за топлинна енергия, срокове и начини на плащане по договори, сключени с доставчиците, разсрочване на задължения и плащане на стари задължения. Вярваме, че умело водените преговори са най-бързият, ефикасен и икономичен начин за разрешаване на спорове между потребители и доставчици на обществени услуги. Те могат да бъдат съществена част от правната защита срещу Топлофикация и средство за избягване на дела срещу Топлофикация.

Адвокатска защита по съдебни производства, включително правна помощ и защита по дела срещу Топлофикация София ЕАД. Процесуално представителство

Ако Ви е необходима консултация с адвокат за дела срещу Топлофикация и защита срещу Топлофикация, кантората ни може да Ви предостави компетентна и адекватна правна помощ в съдебните производства. Процесуалното представителство включва образуване и водене на заповедни и искови производства, снабдяване с изпълнителен лист, както и съдействие в производството по принудително изпълнение на присъдените суми. Предоставяме и цялостно правно съдействие и защита срещу Топлофикация във вече образувани дела срещу Топлофикация за събиране на вземания, която включва правни консултации и предприемане на необходимите правни действия за адекватна и навременна защита на правата на засегнатите лица. 

Какво да направите ако има заведено дело срещу Вас от топлоснабдително дружество? – въпрос, известен като „Какво да правя, когато имам проблеми с Топлофикация“?

В производството по принудително събиране на вземане, образувано срещу Вас, разполагате с право на възражение, като средство за защита срещу Топлофикация. Това действие може да доведе до по-дълго съдебно производство, в което да защитите правата си, като оспорите сумата и/или основанието на претендираното вземане. За да организирате адекватно своята защита срещу Топлофикация, обаче, от първостепенно значение е навременно предприемане на действията, за които законът Ви дава възможност. Следва да имате предвид, че съдебното производство, в което се издава заповед за изпълнение се характеризира с кратки срокове, поради което Ви съветваме да се консултирате с адвокат в първия момент, в който узнаете за образувано срещу Вас дело. Ето това е най-ценният съвет при „проблеми с топлофикация“.

Публикации по темата

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ