Събиране на вземания

Събиране на вземания
  • Цялостно правно съдействие във всички етапи от възникване на вземането до неговото погасяване.

  • Индивидуално изследване на всеки казус за разработването на конкретен подход за действие.

  • Представителство в преговорите за извънсъдебно събиране.

  • Проучване имущественото състояние на длъжника.

  • Обезпечение на бъдещ и предявен иск. Предявяване на вземането в съда.

  • Процесуално представителство в обезпечителни, заповедни, искови и изпълнителни производства.

  • Събиране на частни и корпоративни вземания в цялата страна и ЕС.

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ