Сделки с имоти и движими вещи

  • Консултации, проучвания, изготвяне на договори и правни становища по сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи.

  • Подготовка и снабдяване с всички документи, както и съдействие при водене на преговори.

  • Учредяване на ограничени вещни права и изготвяне на всякакви договори (предварителни и/или окончателни), касаещи недвижими имоти.

  • Правна помощ и съдействие по изготвяне на договори за наем и съдействие при водене на преговори.

  • Процесуално представителство по спорове относно недвижими имоти – отменителни, ревандикационни, владелчески и негаторни искове, доброволна и съдебна делба, спорове за собственост и др.

Публикации по темата

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ