Регистрации на фирми

Регистрация на фирма - АД, ЕТ, ООД и други
 • Учредяване и регистрация на търговски дружества, неправителствени организации, граждански дружества по ЗЗД, консорциуми.

 • Правно обслужване на търговската дейност от самото ѝ възникване. Съдействие за придобиване на специални разрешителни и лицензии.

 • Правни консултации при изработването на бизнес планове за стартъпи.

 • Изготвяне на общи условия за уеб сайт.

 • Регистрации по ЗДДС.

 • Представителство на работодатели – сключване на трудови договори, правен анализ на трудови правоотношения, съдействие при трудови спорове.

 • Правна помощ при участие в обществени поръчки.

 • Реализация на инвестиционни намерения.

 • Особени залози.

 • Посредничество за сключване на цесии от цеденти и цесионери.

 • Събиране на корпоративни вземания.

 • Квалифицирана защита по заведени заповедни, искови и изпълнителни дела.

Услугите, предлагани от адвокатско дружество “Нестори, Угляров и Милчев“, свързани с регистрации на фирми, включват: учредяване и регистрация на търговски дружества (ЕООД, ООД, АД) и на еднолични търговци (ЕТ), неправителствени организации (ЮЛНЦ), граждански дружества по ЗЗД, консорциуми, правно обслужване на търговската дейност от самото ѝ възникване. Осъществяваме съдействие при придобиване на специални разрешителни и лицензии, предоставяме правни консултации при изработването на бизнес планове за стартъпи, както и изготвяне на общи условия за уеб сайтове и регистрации на фирми по ЗДДС. Изготвяме цялата правна документация за регистрация на фирми (ЕТ, ЕООД, ООД, АД).

            Адвокатска кантора “Нестори, Угляров и Милчев” може да Ви съдейства за осъществяването на необходимите правни действия за регистрация на фирма в следните направления:

 • Учредяване и регистрация на търговски дружества (ЕООД, ООД, АД) и ЕТ, неправителствени организации (ЮЛНЦ), граждански дружества по ЗЗД, консорциуми.

Получаването на  професионално консултиране за избор на правна форма за Вашия бизнес (ЕТ, ЕООД, ООД, АД) е от изключително значение за бъдещото развитието на дружеството. При избора от значение е видът на търговската дейност, която ще извършва дружеството. Поради тази причина кантората ни предоставя цялостно правно обслужване като след консултация с клиентите, правим обоснован избор за вида на структурата, която трябва да се учреди, изготвяме всички необходими документи. Повече за това може да видите тук: линк към дружествено и търговско право.

 • Правно обслужване на търговската дейност от самото ѝ възникване. Съдействие за придобиване на специални разрешителни и лицензии.

Кантората ни участва в целия процес по развитие на търговската дейност на фирмата – от регистрирането и вписването й в конкретния регистър до реалното реализиране на търговските цели. При необходимост от снабдяване със специални разрешителни или лицензии за регистрация на фирмата, ние изготвяме всички необходими документи и съдействаме при комуникацията с държавни органи и институции.

 • Правни консултации при изработването на бизнес планове за стартъпи.

Нашите стартъп пакети са предназначени за предприемачи, които стартират своя бизнес в България. Чрез пакетите, заедно с нашите партньори, предоставяме първоначалната информация и документация, която е необходима за един стартиращ бизнес – регистрация на фирма (ЕООД, ООД, АД) и ЕТ, счетоводно обслужване, регистрация на търговски марки, всички документи, които изисква трудовото законодателство и др.  За стартъп пакетите може да намерите повече информация тук.

 • Изготвяне на общи условия за уеб сайт.

Адвокатска кантора “Нестори, Угляров и Милчев“ изготвя общи условия за уеб сайтове на регистрирани български и чуждестранни търговски дружества (ЕООД, ООД, АД) и ЕТ. При ежедневната търговска дейност се проявява нужда от налични общи условия, които да уреждат търговските отношения между страните, което изключва необходимостта от сключване на договор с всеки отделен клиент. По този начин се осигурява сигурност и бързина в търговския оборот. Кантората ни изготвя общи условия, които са съобразени с българското и европейското законодателство, като по този начин се гарантират правата и интересите на търговеца.

 • Регистрации по ЗДДС.

Кантората ни съдейства при осъществяване на цялата процедура по регистрация на фирма по ЗДДС. Съдействаме на клиента като подаваме необходимите документи, в това число заявление до ТП на НАП, което помага на клиентите да спестят време и усилия. Чрез тази услуга съдействаме на клиента за завършване на цялата процедура за учредяване на търговски дружества, неправителствени организации, граждански дружества по ЗЗД, консорциуми и спомага за стартирането на търговската дейност.

Публикации по темата

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ