Публични продани

Съдействие за придобиване на изнесени на търг недвижими имоти

Публична продан
  • Цялостно съдействие, включващо консултации, преговори, процесуално представителство пред ЧСИ.

  • Анализиране на продавания имот или вещ (наличие на ипотеки, възбрани, искови молби и др.) и на изпълнителното дело, по което е проданта (наличие/липса на връчвания на книжа и документи, съдействие и поведение на длъжника в процеса, депозирани жалби, молби, искания и др.).

  • Смяна на пазач.

  • Изготвяне на пълната (необходима и допълнителна) документация, в това число и наддавателни предложения за участие в Публична продан.

  • Съдействие при вписване на Постановление за възлагане и заличаване на евентуално съществуващи вещни тежести върху имота.

Публикации по темата

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ