Обжалване на актове и наказателни постановления

14. Обжавлане на актове и наказателни постановления
  • Правно становище по законосъобразността на наказателните постановления, издадени от различни държавни органи (нарушения по Закон за движенията по пътищата, Закон за министерство на вътрешните работи, и др.).

  • Оказване на съдействие и изготвяне на документи при обжалване на наказателно постановление по административен и съдебен ред.

  • Процесуално представителство пред съда при обжалване на наказателни постановления.

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ