Интелектуална собственост

6. Интелектуална собственост
  • Правни консултации, изготвяне на всякакви договори, свързани със защитата на авторските и сродните на авторски права на клиента.

  • Продуцентски договори.

  • Регистрация на национални, европейски и международни търговски марки.

  • Представителство в процедури по опозиции.

  • Сключване на лицензионни договори.

  • Франчайзинг.

  • Съдействие за осъществяване на авторски надзор при реализацията на архитектурни и дизайнерски проекти.

  • Защита интересите на дизайнери, архитекти, артисти, изпълнители, изобретатели, продуценти и филмопроизводители.

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ