Изпълнително производство

интелектуална-собственост
  • Процесуално представителство пред всички съдилища и арбитражни институции в Република България, във връзка със събиране на вземания.

  • Професионализъм, бързина и установени трайни практики с повечето съдилища, както и най-опитните и ефективни съдебни изпълнители в цялата страна.

  • Консултиране, изготвяне на документи, подготовка и подаване на заявления за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 и чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист.

  • Образуване и водене на изпълнителни дела пред съдебните изпълнители.

  • Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции във връзка с водене на искови процеси за установяване на дължимите вземания.

  • Консултиране и съдействие при сключване на извънсъдебни споразумения за доброволно уреждане на възникнали спорове.

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ