Изготвяне на договори и всякаква правна документация

10. Изготвяне на договори
  • Правна защита и съдействие при сключване на различни видове договори, в това число участие в преговорите, предлагане на възможните юридически варианти за уреждане на конкретните правоотношения.

  • Представителство пред контрагенти, нотариуси, съда и всички държавни органи във връзка с възможните правни последици при възникването и прекратяването на договорни правоотношения.

  • Изготвяне на необходимата правна документация.

  • Съдействие за превод, легализация и заверка на документи.

Публикации по темата

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ