Защита правата на длъжника

9. Защита на правата на длъжника
  • Процесуално представителство и осъществяване на всички ефективни средства за защита в рамките на искови и заповедни производства, образувани срещу длъжника.

  • Защита в производства по принудително изпълнение.

  • Консултации относно възможните правни и фактически действия, насочени към опазване собствеността и ползването на движимото и недвижимото имущество на длъжника.

  • Съдействие при водене на преговори с цел отсрочване или разсрочване на дълга, изготвяне на споразумения за разсрочено плащане.

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ