Защита на потребителите

user-defence
  • Правна защита и съдействие на потребителите спрямо нелоялни и увреждащи потребителя търговски практики.

  • Представителство в рекламационни производства пред търговеца, в производства по заведени жалби пред Комисията за защита на потребителите и останалите контролни органи с правомощия за защита на потребителите на територията на Република България и Европейския съюз.

  • Индивидуални и колективни съдебни искове за обезщетения.

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ