Защита на потребителя

Защита на потребителя
  • Правна защита и съдействие на потребителите спрямо нелоялни и увреждащи потребителя търговски практики.

  • Представителство в рекламационни производства пред търговеца, в производства по заведени жалби пред Комисията за защита на потребителите и останалите контролни органи с правомощия за защита на потребителите на територията на Република България и Европейския съюз.

  • Индивидуални и колективни съдебни искове за обезщетения.

Услугите, предлагани от адвокатско дружество “Нестори, Угляров и Милчев“ в областта на защитата на потребителите включва правна защита и съдействие на потребителите спрямо нелоялни и увреждащи потребителя търговски практики, представителство в рекламационни производства пред търговеца, в производства по заведени жалби пред Комисията за защита на потребителите и останалите контролни органи с правомощия за защита на потребителите на територията на Република България и Европейския съюз, както и индивидуални и колективни съдебни искове за обезщетения.

Правна защита и съдействие на потребителите спрямо нелоялни и увреждащи потребителя търговски практики

Законът за защита на потребителите урежда право на защита на икономическите интереси при придобиването на стоки и услуги при нелоялни търговски практики и способи за продажба и неравноправни договорни условия. Кантората ни предоставя консултации и съдействие при наличие на неравноправие в отношенията между страните като цели да осигури защита на потребителите в отношенията им с търговците в страната, да атакува вече възникнали нарушения относно потребителя като осигури максимална сигурност и равноправие между страните.

Представителство в рекламационни производства пред търговеца, както и в производства по заведени жалби пред Комисията за защита на потребителите

При наличие на несъответствие на стоката с договореното, независимо дали това несъответствие е открито при първоначален преглед, при монтаж на стоката или през времето на нейното ползване, за потребителя възниква право на рекламация пред търговеца. Кантората ни предоставя защита на потребителя за рекламация на стоки пред търговеца, от който са закупени. Често търговците отказват да заменят повредена стока, да намалят цената, съобразно недостатъка на стоката, да извършват ремонт или да върнат обратно получената сума за стоката.  В тези случаи е необходимо да се сигнализира контролният орган за защита на потребителя – Комисията за защита на потребителите. Кантората ни подава жалби и сигнали пред КЗЛД като следи тяхното развитие до приключване на производството.

Индивидуални и колективни съдебни искове за обезщетения на потребителя

Кантората ни завежда индивидуални съдебни искове за обезщетяване на вреди, причинени на потребителите, колективни искове за преустановяване нарушенията на законодателството, както и  искове за обезщетяване на вредите на колективните интереси на потребителите. Осъществяваме процесуално представителство за защита на потребителите като изготвя искови молби, жалби и целия набор от документи, необходими за съдебна защита на клиента, чрез която да се преустановят нарушенията и да се присъди обезщетение за нарушените права на потребителя.

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ