Защита на личните данни. GDPR.

16. GDPRНа 25 май 2018 г. влиза в сила Общият Регламент за защита на личните данни /General Data Protection Regulation/,приет от Европейския съюз, който намира пряко приложение на територията на Република България. Новият регламент не предвижда задължение за регистрация на администраторите на лични данни като такива, но предвижда задължение за отчетност. За бизнеса това означава, че във всеки един момент дружеството следва да може да докаже, че са спазени изискванията на Регламента, т.е. при евентуална проверка от КЗЛД да може се установи какви лични данни обработва дадено дружество, за какви цели и за какъв период от време, как ги съхранява, предоставя ли ги на трети лица и кои са те, какви мерки са предприети, за да се гарантира сигурността на личните данни.

Ние предлагаме разработване на пълен пакет документи по защита на личните данни за Вашата фирма – правилници, политики, инструкции, образци на формуляри.

Публикации по темата

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ