Защита на личните данни. GDPR.

16. GDPRНа 25 май 2018 г. влиза в сила Общият Регламент за защита на личните данни /General Data Protection Regulation/, приет от Европейския съюз, който намира пряко приложение на територията на Република България.

Новият регламент не предвижда задължение за регистрация на администраторите на лични данни като такива, но предвижда задължение за отчетност и подаване на декларация за защита на личните данни. За бизнеса това означава, че във всеки един момент дружеството следва да може да докаже, че са спазени изискванията на Регламента, т.е. при евентуална проверка от КЗЛД да може се установи какви лични данни обработва дадено дружество, за какви цели и за какъв период от време, как ги съхранява, предоставя ли ги на трети лица и кои са те, какви мерки са предприети, за да се гарантира сигурността на личните данни, както и дали е подадена декларация за личните данни.

Предлагани услуги в областта на защитата на личните данни.

Ние предлагаме разработване на пълен пакет документи по защита на личните данни за Вашата фирма – правилници, политики, инструкции, декларации, образци на формуляри.

Адвокатско дружество „Нестори, Угляров и Милчев“ провежда и инструктаж на лицата, които са определени за администратори на лични данни като им предоставя информация относно начина за регистриране и обработване на данните, подаване на декларации за защита на личните данни, процедурите за определяне на длъжностно лице по защита на личните данни, срока и целите за обработване на данните.

Нарушения и санкции

Контролен орган по защита на личните данни е Комисията за защита на личните данни. При установяване на нарушение е необходимо нейното уведомяване. Санкциите, които се налагат могат да достигнат до 4% от  годишния оборот на дружеството. В тази връзка адвокатското дружество предоставя услуга по представителство по образувани производства при констатирани нередовности, във връзка с декларирането на лични данни и нарушения относно правата на гражданите за защита на личните им данни.

Публикации по темата

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ