Застрахователни обезщетения

Обезщетения по застраховки “Каско”, “Гражданска отговорност” и др.

3. Застрахователни обезщетения
  • Правен анализ на възникнали застрахователни правоотношения.

  • Съдействие и представителство в хода на преговорите за постигане на споразумения със застрахователи след първоначално отказани обезщетения по застраховки “Каско” и “Гражданска отговорност”.

  • Постигане на максимални обезщетения при транспортни произшествия, трудови злополуки и лекарска небрежност.

  • Процесуално представителство в съдебни дела.

ЗАПИТВАНЕ

За всякакви коментари и запитвания, моля свържете се с нас.

Ще Ви потърсим обратно възможно най-скоро.
ЗАПИТВАНЕ