5
(10)

адв. Христо Милчев Георгиев

Всяка търговска дейност се извършва под определена марка. По търговката марка клиентите разпознават продуктите и услугите на определен бизнес от тези на конкурентите му на пазара, като и от тези на всички останали търговци. Търговска марка може да бъде всеки знак с отличителен характер, чието основно предначение е да изгради връзка между търговеца и потребителя, така че последният да може да направи своя избор сред многообразието от подобни стоки и услуги на пазара. В съзнанието на потребителите търговските марки се ацоциират със стандарт за качество, сигурност и дори чувство на принадлежност. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

Икономическа стойност на търговската марка

Успешният брандинг е сред най-ценните активи на една компания. Марките се използват като индикатори за вкус, качество, престиж и репутация. С други думи, потребителите свързват стойността на даден продукт с неговата марка. Например марки като Mercedes, Sony, Nike и Marlboro нямат нужда от представяне. Клиентите на тези марки могат да бъдат спокойни, че, когато купуват продукти с техния брандинг, в действителност получават очакваното качество. Марките им идентифицират търговския произход на продуктите на тези компании, но едновременно с това манифестират определен стандарт. Макар да представлява нематериално благо, търговската марка е оценим актив, чиято стойност се определя от фактори като установеност на пазара, изградена клиентела, произход и ниво на защита.  Тя може освен да бъде предмет на прехвърлителна сделка, с което да се осребри текущата ѝ пазарна стойност, така и да бъде отстъпена за ползване чрез лицензионен договор или договор за франчайзинг, които се ползват като съвременни инструменти за експанзия на бизнеса в глобален мащаб.

Предимства на регистрираната търговска марка

Регистрацията на търговска марка не е задължителна, като всяка компания сама преценява дали да защити този актив на бизнеса си. В търговския оборот е позволено използването на всяка марка, стига тя да не е регистрирана. Логично е, обаче, при инвестиране в определен продукт или услуга, собственикът да може да защити инвестицията си от злоупотреби. С регистрацията на търговска марка в полза на нейния притежател преминава изключителното право да я използва, да се разпорежда с нея, както и да забрани на трети лица да я използват в търговската си дейност без негово съгласие. Теоретично една марка може да се ползва свободно от една или повече компании, докато една от тях не я регистрира. Особено неприятно за всеки бизнес би било, да изгради своята идентичност около определен бранд, след което негов конкурент или недоброжелател да я регистрира, заедно с което да забрани използването ѝ. Законодателствата на някои европейски държави, сред които и България,  предвиждат средства за защита в такива ситуации, но би било най-добре да не се стига до прилагането им, доколкото същите отнемат значителни време и средства. Регистрацията на търговска марка остава най-добрата и евтина опция за защита на търговска марка.

Предели на защита

Защитата за притежателя на правото върху търговска марка трае 10 години, считано от датата на която е подадено заявлението, като регистрацията може да бъде подновявана неограничен брой пъти. Протекцията е териториална и важи за държавата, за която е заявена регистрацията. На национално равнище регистрация може да бъде заявена поотделно пред националната служба за интелектуална собственост на всяка една от 28-те държави членки на ЕС, като за България това е Патентното ведомство. Възможно е, обаче, с една заявка да се постигне защита на територията на целия Европейски съюз чрез подаване на заявка пред Европейската служба за интетелектуална собственост (EUIPO). На международно ниво пък защита се постига чрез заявка пред Световна организация за интелектуална собственост (WIPO), предпоставка за което обаче е да има съществуваща регистрация на национално или европейско равнище. Друга важна особеност, определяща нивото на защита, е за кои класове стои и услуги ще бъде заявена регистрацията съобразно Международна класификация на стоките и услугите за регистрация на марки (Ницка класификация). Критерий за съществуването на две марки едновременно е да няма риск от объркване между тях. Този риск не съществува, когато знаците са различни или когато знаците са сходни, но заявените класове стоките и услуги са различни. Това на практика означава, че е възможно да съществуват марки със сходно наименование стига да са защитени за различни търговски дейности. Наред със съобразяването на редица особености и изисквания, при заявяване на регистрацията ѝ списъкът с класове трябва да бъде формулиран по такъв начин, че да посочва ясно и точно естеството на стоките и услугите и да позволява всеки артикул да бъде класиран в един от четиридесет и петте класове на Ницката класификация.

Добре защитената търговска марка изгражда доверие, принадлежност, различава ни от конкурентите ни и осъществява директна комуникация с потребителя. Често се влагат толкова много средства в изграждането на един бранд и налагането му на пазара, че да се помисли своевременно за защитата му е въпрос не само на престиж, но и на отговорност към инвестицията.

В периода от 23 януари 2023 г. до 8 декември 2023 г. е открита нова програма на Фонда за МСП „Ideas Powered for Business“, чиято цел е да подпомага малките и средните предприятия (МСП) в ЕС да защитят своите права на интелектуална собственост чрез отпускане на безвъзмездни средства за защитата на активи на ИС като търговски марки, дизайни, патенти и сортове растения. Научете как да се възползвате като направите запитване. 

Полезна ли Ви беше статията?

Последвайте ни и следете за нови полезни публикации:

Съжаляваме, че не сте харесали статията ни.

Кажете ни как можем да я подобрим?