Публикации

Начало/Публикации
Публикации
2605, 2023

Правила и условия на труд при командироване в чужбина

май 26th, 2023|

Според Директива 2018/957/ЕС, както и Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (НУРКИРСРПУ),  на командирования служител трябва да му бъдат подсигурени поне същите минимални трудови условия, предоставяни по силата на закон, подзаконови или административни разпоредби, колективни трудови договори и арбитражни решения, относими към съответната професия, каквито се предоставят на служителите, заемащи същата или сходна позиция в приемащата държава.

2505, 2023

Whistleblowing directive и българският Закон за защита на лицата, подаващи сигнали

май 25th, 2023|

автор: адв. Лиляна Попова На 02.02.2023 г. в Държавен вестник бе обнародван Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Обнародваният закон въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (т.нар. Whistleblowing directive). Законът влиза в сила, считано от 04.05.2023 г. и се прилага за всички задължени субекти, като изключение е предвидено единствено за работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 работници [...]

1905, 2023

Командироване на служители в страната и чужбина

май 19th, 2023|

Европейското законодателство не от скоро се стреми да подсигури максимална защита за правата на работниците, които попадат под обсега на свободния трансфер на стоки, хора, капитали и услуги. Налице са обаче редица въпроси, чиито отговори остават неясни както за полагащите труд, така и за работодателите.

809, 2021

Договорът и позицията му в гражданския и търговския оборот

септември 8th, 2021|

Автор: Димо Угляров Договорът представлява форма на съглашение между две или повече физически и/или юридически лица, които чрез своите насрещни волеизявления се стремят към постигане на определен правен резултат. Договорът има за цел да създаде, уреди или унищожи една правна връзка между лицата, които го сключват. За целта страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на императивните норми на закона и на добрите нрави. Сключването на договор между две или повече лица представлява постигнато съгласие между тях. Това означава, че волеизявленията им трябва да съвпадат. [...]

2509, 2020

Партньорство с Legaroo.com

септември 25th, 2020|

Имаме удоволствието да обявим партньорството си с Legaroo Inc., собственик на платформата Legaroo.com, която чрез мрежата си от адвокатски дружества гарантира правна помощ на пътуващите за бизнес и за почивка в над 70 държави по света. Адвокатско дружество “Нестори и Милчев” ще бъде единственият партньор на Legaroo за територията на Република България.

2107, 2020

Откриваме офис в гр. Бургас

юли 21st, 2020|

  От създаването си през 2015 г. се стремим да предоставяме еднакво качествена услуга както на клиентите ни от столицата, така и на тези от останалите градове в страната в партньорство с колеги - доказани професионалисти, споделящи ценности ни за прозрачност и предвидимост в отношенията с клиента. С откриването на физически офис в гр. Бургас се надяваме да направим услугата ни още по-достъпна за клиентите ни от Източна България. Офисът ни в Бургас се намира на ул. „Фердинандова“ №, ет. 5, офис 525: