Публикации

Начало/Публикации
Публикации
809, 2021

Договорът и позицията му в гражданския и търговския оборот

септември 8th, 2021|

Автор: Димо Угляров Договорът представлява форма на съглашение между две или повече физически и/или юридически лица, които чрез своите насрещни волеизявления се стремят към постигане на определен правен резултат. Договорът има за цел да създаде, уреди или унищожи една правна връзка между лицата, които го сключват. За целта страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на императивните норми на закона и на добрите нрави. Сключването на договор между две или повече лица представлява постигнато съгласие между тях. Това означава, че волеизявленията им трябва да съвпадат. [...]

2509, 2020

Партньорство с Legaroo.com

септември 25th, 2020|

Имаме удоволствието да обявим партньорството си с Legaroo Inc., собственик на платформата Legaroo.com, която чрез мрежата си от адвокатски дружества гарантира правна помощ на пътуващите за бизнес и за почивка в над 70 държави по света. Адвокатско дружество “Нестори и Милчев” ще бъде единственият партньор на Legaroo за територията на Република България.

2107, 2020

Откриваме офис в гр. Бургас

юли 21st, 2020|

  От създаването си през 2015 г. се стремим да предоставяме еднакво качествена услуга както на клиентите ни от столицата, така и на тези от останалите градове в страната в партньорство с колеги - доказани професионалисти, споделящи ценности ни за прозрачност и предвидимост в отношенията с клиента. С откриването на физически офис в гр. Бургас се надяваме да направим услугата ни още по-достъпна за клиентите ни от Източна България. Офисът ни в Бургас се намира на ул. „Фердинандова“ №, ет. 5, офис 525:

904, 2020

Отговори на въпроси относно обезщетението за безработица

април 9th, 2020|

За съжаление темата за безработицата е много актуална в момента. С тази публикация ще опитаме да бъдем полезни с отговори на някои от често задаваните ни въпроси напоследък: 📞На кое основание трябва да бъда освободен, за да имам право на обезщетение за безработица? ✅Общото правило е, че право на обезщетение имат всички лица, които са били осигурявани за безработица, най-малко 12 месеца през последните 18 месеца и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване. В това число са и лицата, прекратили трудовите си договори си по взаимно [...]

1103, 2020

Промяна в изписването на имената на латиница

март 11th, 2020|

автор: Ния Георгиева - адвокатски сътрудник Съгласно "Правилника за издаване на българските лични документи" (ПИБЛД) „Имената и месторождението на българските граждани в българските лични документи се изписват на кирилица и на латиница чрез английска транслитерация“. Транслитерация на българските букви с латински е процесът на заменяне на знаците от българската буквена система със знаци, базирани на английската азбука. Наред с транслитерацията, другият съотносим към темата процес е транскрибирането. То представлява процедура за намиране на съответствие между звуковете на човешката реч и писмени символи, като се използва набор от стандартни правила. В [...]

3110, 2019

Търговска марка. Защита на национално и международно равнище.

октомври 31st, 2019|

адв. Христо Милчев Георгиев Всяка търговска дейност се извършва под определена марка. По търговката марка клиентите разпознават продуктите и услугите на определен бизнес от тези на конкурентите му на пазара, като и от тези на всички останали търговци. Търговска марка може да бъде всеки знак с отличителен характер, чието основно предначение е да изгради връзка между търговеца и потребителя, така че последният да може да направи своя избор сред многообразието от подобни стоки и услуги на пазара. В съзнанието на потребителите търговските марки се ацоциират със стандарт за качество, сигурност [...]