адв. Трайко Нестори

Завършил е Софийски университет “Св. Климент Охридски”, вписан адвокат при Софийската адвокатска колегия. Натрупан солиден опит в най-различни сфери на правото като гражданско процесуално право, търговско право, застрахователно право, имиграционно право и др. Водещи принципи – справедливост, честност и вяра в доброто.