Съдружници

адв. Трайко Нестори

адв. Трайко Нестори
Съдружник

Завършил е Софийски университет “Св. Климент Охридски”, вписан адвокат при Софийската адвокатска колегия. Натрупан солиден опит в най-различни сфери на правото като гражданско процесуално право, търговско право, застрахователно право, имиграционно право и др. Водещи принципи – справедливост, честност и вяра в доброто.

адв. Христо Милчев Георгиев

адв. Христо Милчев Георгиев
Съдружник

Христо е възпитаник на АЕГ “Гео Милев” – гр. Бургас и на Юридическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, адвокат при Софийската адвокатска колегия. Специализира Европейско бизнес право към университета в Лунд, Швеция, а понастоящем изучава тънкостите на правото на интелектуалната собственост. Своя професионален опит в материята на гражданското и търговско право изгражда като преминава през всички стъпала на юридическата професия като служител на адвокатска кантора и в корпоративната среда на търговски дружества от финансовия сектор. Автор е на множество специализирани публикации, вкл. в електронното издание на Ciela.net, a в периода 2012 г. – 2017 г. е главен редактор на платформа за правно съдържание на достъпен език, където отговаря за качеството на повече от 600 материала на правна тематика.